Széchényi 2020

EFOP-3.3.7-17-2017-00028 - Informális és nem formális tanulási lehetőségek kialakítása az Eszterházy Károly Egyetem „Gyakorlójában”


Összefoglaló


Hazánkban jelentős az alapkészségek terén gyengén teljesítők aránya, és egyértelműen megállapítható, hogy a tanulók társadalmi-gazdasági háttere jelentősen befolyásolja a teljesítményüket. Felmérések igazolják, hogy Magyarországon a diákok átlagos teljesítménye az alapkészségek terén az uniós átlag alatt volt, és nőtt a gyengén teljesítők aránya 2009 és 2012 között.


Az Eszterházy Károly Egyetem Gyakorló Általános, Közép-, Alapfokú Művészeti Iskola és Pedagógiai Intézetben megvalósuló 24 hónapos projekt célja olyan informális tanulási lehetőségek kialakítása, amelyeken keresztül a biztosítja a tanulóink neveléshez és képzéshez való hozzáférését. Cél, hogy a tanulók számára önmaguk, motivációik, képességeik mélyebb megismerését lehetővé tevő, átfogó kompetencia- és készségfejlesztés érdekében az iskolai oktatást kiegészítő, ahhoz illeszkedő tanórán kívüli programokat fejlesszünk ki.


A projekt célcsoportként az általános iskolai tagozatot, valamint a gimnáziumi évfolyamokat együttesen határoztuk meg. Ugyanakkor a projekt hasonlóan hangsúlyos célcsoportja a az intézmény pedagógus gárdája, akik a fenti tagozatokat oktatják


Megvalósítandó tevékenységek


• Táblajátékok alkalmazásának tematikus kifejlesztése alsó tagozatosoknak.
• Problémamegoldó és kreatív gondolkodás fejlesztésének támogatása tanulási technikák fejlesztésének segítségével,

  kiemelten a 4. az 5. és a 9. osztályos tanulók számára.
• A társadalmi és globális felelősségvállalást támogató program kifejlesztése.
• A testi és fizikai egészség fejlesztésének módszertani fejlesztése 9-10. évfolyamosoknak.
• Az informális tanulás tartalmainak bővítése keretében a Storyline program aktualizálása, célcsoporthoz való

  illesztése.
• Táblajátékok helyi verseny, valamint a környezettudatosságra nevelő tematikák, forgatókönyvek kidolgozása.
• 1 kidolgozott tematika akkreditálása.
• Minimum az intézmény oktatói 50%-ának továbbképzés nyújtása projekt első szakaszában kidolgozott módszertanok

  esetében.
• A tematika alkalmazása a diákok körében.
• A megyében kiválasztott 3-4 intézmény diákjainak interaktív bemutató szervezése táblajátékok, tanulás-módszertani

  anyagokról.

 

 


< Vissza