Széchényi 2020

EFOP-3.3.7-17-2017-00028 - Informális és nem formális tanulási lehetőségek kialakítása az Eszterházy Károly Egyetem „Gyakorlójában”


Célok


A projekt elsődleges célja az intézményben olyan informális tanulási lehetőségek kialakítása, amelyeken keresztül a biztosítja


• a tanulók neveléshez és képzéshez való hozzáférését,
• a köznevelés eredményességének és hatékonyságának növelését,
• a tanulók számára önmaguk, motivációik, képességeik mélyebb megismerését lehetővé tevő, átfogó kompetencia- és

  készségfejlesztés érdekében az iskolai oktatást kiegészítő, ahhoz illeszkedő tanórán kívüli programok fejlesztését.


A projekt központi célja olyan informális és nem formális tanulási –módszerek és tartalmak, illetve az ehhez szükséges terek kialakítása az iskolán belül, amelyek:


• eseti és állandó jelleggel, akár tanórai, akár tanórán kívüli keretek között, iskolai projektmunkában fejlesztett

  tartalmakkal, bemutatókkal, vetélkedőkkel gazdagítják az informális és nem formális tanulási lehetőségeket, az adott

  iskolában és más intézményekben tanuló diákok és tanáraik számára egyaránt;
• megfelelő, nyitott teret biztosítanak és eszközökkel segítik többek között az intézmény innovációs munkáját, az

  iskolai projektfeladatok elvégzését, a diákok kreatív készségeinek kibontakoztatását, a tanórán kívüli egyén és

  kiscsoportos tanulást, közös játékot,
• a közoktatási intézményekben az egész életen át tartó tanulást megalapozó kulcsképességek fejlesztését célzó

  kompetencia alapú oktatás támogatása a tanórán kívüli tevékenységekkel,
• a minőségi oktatás biztosítása,
• az esélynövelés,
• a pedagógiai kultúra megújítása.


További célok


• A projektmódszer rendszeres, átfogó használata,
• Az informális tanulás, pl. vetélkedők, táborok, közös játékok keretében rendszeresen alkalmaznak a pedagógusok

  élménypedagógiai módszereket a kreatív készségek és problémamegoldó gondolkodás fejlesztésére,
• Az intézmény saját adottságaiknak, erősségeiknek figyelembevételével, átfogó, tematikus, jellemzően informális és

  nem formális tanulási programokat dolgoz ki és vezet be,
• A fejlesztések megyei szintű disszeminációja,
• Az intézményi értékelési rendszer, a kompetencia alapú oktatás kiterjesztése a tanórán kívüli tevékenységekre,
• Az intézményi szinten jelentkező pedagógiai fejlesztési igények katalizálása, feltérképezése és a fejlesztési

  igényekhez igazodó tevékenységek koordinációjának biztosítása,
• Az intézményi integráció szakmai támogatása.

 

 


< Vissza